+91-959 978 9472 / 3   contactus@sidqam.com
    

Shailja Sharma

Dr. Shailja Sharma

Dentist

Back

Dr. Shailja Sharma

Speciality: Dentist

Degree: B.D.S

Clinic Details

  Bhargava Dental Care Consultation Fees 300  

706, Shaheed Samarak Marg, Sector 29, Noida, Uttar Pradesh, India - 201301

706, Shaheed Samarak Marg, Sector 29, Noida, Uttar Pradesh, India

MON-SAT

10:00 AM - 01:00 PM

05:30 PM - 08:00 PM